شخصي

ذهني آزموینې

له افغان بېسیم څخه د ذهني آزموینې برخه!

4545 ته زنگ ووهئ بیلابیلو پوښتنو ته ځواب ووایئ د هوشمند مبایلونو او د افغان بېسیم کریډټ کارټونو ګټونکي شئ.

هغه پېرودونکي چې پوښتنو ته تر ټولو ژر ځواب وایي هغه به ګټونکي وټاکل شي.  ډالۍ به د هرې اونۍ په پای کې ګټونکو ته ورکړل شي.

ګټونکي ته یواځې د ۴۵۴۵ شمېرې څخه زنګ وهل کیږي او په دقیقه کې ۵ افغانۍ لګښت اخیستل کیږي.

twitter facebook linkedin