شخصی

برنامه قرعه کشی

پیشکش میلیونر افغان بیسیم!

حالا وقت آن فرارسیده تا با افغان بیسیم میلیونر شوید!

افغان بیسیم پیشکش حیرت انگیز جدید را به معرفی گرفته است. در این پیشکش هر کس میتواند بخت خویشرا آزمایش نموده و میلیونر افغان بیسیم شود.

این پیشکش حیرت انگیز شامل سه نوع جوایز میشود:

  • برندۀ جایزۀ بزرگ: 1 برندۀ و یک جایزه 1,000,000 افغانی.
  • برندۀ جوایز ماهانه: 2 برندۀ و دو جایزه 200,000 افغانیگی (مجموعاً 400,000 افغانی جایزه نقدی).
  • برندۀ جوایز هفته وار: 11 برندۀ – 10 جایزه 10,000 افغانیگی (مجموعاً 100,000 افغانی جایزه نقدی) و یک سیت iPhone 7 در هر هفته.

مشترکین که در هر هفته 60 افغانی و یا بیشتر از آن مصرف می نمایند به طور اتومات شامل قرعه کشی میشوند، به هر اندازه که بیشتر مصرف نمایید به همان اندازه چانس برنده شدن جایزه بزرگ یک میلیون افغانی را بدست می آورید.

خدمات صوتی (تماس ها)، پیام های کتبی، خدمات انترنتی، خدمات با ارزش (VAS) و سایر خدمات افغان بیسیم شامل این قرعه کشی میشود.

این پیشکش از 17 جدی 1395 الی 10 ثور 1396 ادامه دارد.

نکات ارزنده:

  • برنده گان جوایز فقط از طریق شماره 152 مطلع خواهند شد که به تعقیب آن یک پیام کتبی را نیز دریافت می نمایند.
  • افغان بیسیم هیچ وقت در بدل جایزه تقاضای پول و یا کریدت نمی کند، لطفاً متوجه تماس های فریبنده باشید.
  • برای معلومات بیشتر لطف نموده به 152 به تماس شده و با یکی از نماینده های خدمات مشتریان ما صحبت نمایید.
  • ثبت سیمکارت حتمی میباشد. پس همین اکنون سیمکارت خویشرا به اسم تان ثبت نموده و چانس میلیونر شدن را از دست ندهید.
  • بر اساس قانون مالیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان  20٪ مالیات بالای همه جوایز نقدی وضع میگردد
  • مشترکین که از شماره 152 تماس دریافت می نمایند و تا سه بار پاسخ ندهند، از قرعه کشی حذف خواهند شد
  • مشترکین که بعد از سه روز اطلاعیه، سیم کارت خودرا به اسم خود راجستر ننمایند از لیست  برندگان جوایز حذف خواهند شد.

twitter facebook linkedin