شخصی

پیشکش ها

جزئیات پیشکش تماس های شبانه:

ا استفاده از پیشکش تماس های شبانه افغان بیسیم، حالا تمام مشترکین پلان 2.99 میتوانند از مکالمات نامحدود شبانه استفاده نموده لذت ببرند. این پیشکش شامل دو بستۀ روزانه و ماهانه بوده که طوری ذیل خلاصه شده:

پیشکش تماس های شبانه فیس اشتراک دقایق تماس ساعات قابل استفاده کود فعالسازی کود غیر فعالسازی
روزانه 10 افغانی 300 دقیقه 10 شب الی 5:59 صبح *212*1*1# *212*1*2#
ماهانه 50 افغانی 1500 دقیقه 12 شب الی 5:59 صبح *212*2*1# *212*2*2#

شرایط و ضوابط پیشکش:

 • این پیشکش فقط برای پلان 2.99 قابل دسترس میباشد.
 • مشترکین میتوانند از این پیشکش برای تماس های افغان بیسیم به افغان بیسیم از ساعت 10:00 شب الی 5:59 صبح استفاده نمایند.
 • این پیشکش هر شب بطور اتومات ساعت 10:00 شب تجدید میگردد؛ مشترکین که حساب شان صفر باشد، وقتیکه به حساب خویش کریدت اضافه نمایند، صرف هزینه روز فعلی از ایشان کسر خواهد شد.
 • این پیشکش به اساس فعالسازی میباشد؛ شرایط و پالیسی فعالسازی قبلی بدون تغییرات قابل تطبیق میباشد.
 • این پیشکش از تاریخ 1 جنوری 2016 قابل تطبیق میباشد.

شرایط:

 1. پالیسی استفاده مناسب؛ حد دریافت 24000 دقیقه دریافتی رومینگ برای بسته 25 روز
 2. پالیسی استفاده مناسب؛ حد دریافت 43200 دقیقه دریافتی رومنیگ برای بسته 45 روز
 3. حساب انعامی نقد میتواند در تمام حالات استفاده شود، جز فیس هر نوع اشتراک و تماس ها از افغانستان. مقدار انعامی نقد تا 6 ماه قابل استفاده میباشد.
 4. برای بدست آوردن تماس های دریافتی رایگان رومینگ باید شبکه “زین” عربستان سعودی را انتخاب کنید.

جزئیات پیشکش:

بسته دقایق روزانه:

 • تمام مشتریان پیش پرداخت شرکت مخابراتی افغان بیسیم میتوانند که در این پیشکش از طریق کود اشتراک شرکت نمایند.
 • مشتریان جهت خریداری “بسته دقایق روزانه” از طریق کود اشتراک، باید در صورت حساب خویش به اندازۀ کافی کریدت داشته باشند.
 • مشترکین میتوانند از بونس (مقدار کریدت بخششی) فقط برای تماسهای صوتی از افغان بیسیم به افغان بیسیم استفاده نمایند.
نام بسته بسته دقایق روزانه
هزینه اشتراک 25 افغانی
دقایق تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم 75 دقیقه
کود اشتراک *233*1*1#
کود لغو اشتراک *233*1*2#
کود بررسی بیلانس *233*1*4#
تجدید اتومات بلی
مدت اعتبار 1 روز
واجد شرایط تمام مشترکین پیش پرداخت

برای معلومات بیشتر به شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نمایندگی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

جزئیات پیشکش:

بسته دقایق ماهانه:

 • تمام مشتریان پیش پرداخت شرکت مخابراتی افغان بیسیم میتوانند که در این پیشکش از طریق کود اشتراک شرکت نمایند.
 • مشتریان جهت خریداری “بسته دقایق ماهانه” از طریق کود اشتراک، باید در صورت حساب خویش به اندازۀ کافی کریدت داشته باشند.
 • مشترکین میتوانند از بونس (مقدار کریدت بخششی) فقط برای تماسهای صوتی از افغان بیسیم به افغان بیسیم استفاده نمایند.
نام بسته بسته دقایق ماهانه
هزینه اشتراک 499 افغانی
دقایق تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم 6000 دقیقه
کود اشتراک *233*2*1#
کود لغو اشتراک *233*2*2#
کود بررسی بیلانس *233*2*4#
تجدید اتومات قابل اجرا نیست
مدت اعتبار 30 روز
واجد شرایط تمام مشترکین پیش پرداخت

 

برای معلومات بیشتر به شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نمایندگی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

پیشکش بی مثال

بی مثال

پلان “بی مثال” یک پیشکش دقایق رایگان تماس به اساس زمان برای هر دو نوع تماس های افغان بیسیم به افغان بیسیم و افغان بیسیم به سایر شبکه های دیگر می باشد که مشتریان محترم میتوانند بطور ماهانه و روزانه  در آن اشتراک نمایند و از بهترین نرخ های تماس به داخل و خارج از شبکه لذت ببرند.

بهترین نرخ تماس به هر شماره در هر زمان

نام محصول یا بسته فیس اشتراک دقایق تماس کود اشتراک کود چک کردن بیلانس کریدت مدت اعتبار
بستۀ اول 150 افغانی 70 دقیقه *255*2*1# *255*2*4# 30 روز
بستۀ دوم 450 افغانی 250 دقیقه *255*3*1# *255*3*4# 30 روز
بی مثال 50 افغانی 20 دقیقه *255*1*1# *255*1*4# 24 ساعت

 

جزئیات پیشکش

:

 • دقایق تماس صرف برای تماس های داخلی از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به سایر شبکه های محلی دیگر قابل استفاده می باشند.
 • دقایق تماس برای تماس های بین المللی قابل استفاده نمی باشند.
 • دقایق تماس در هنگام رومینگ قابل استفاده نمی باشند.
 • دقایق تماس داخلی، از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به سایر شبکه های دیگر، بعد از به پایان رسیدن مدت اعتبار,از بین خواهد رفت.
 • بعد از بین رفتن دقایق داخلی,از افغان بیسیم به افغان بیسیم و سایر شبکه های داخلی ,مشتری به اساس تعرفه عادی هزینه خواهد پرداخت.
 • مشتری که امروز مورخ 1.09.2014 ساعت 10:00 قبل از ظهر به بستۀ اول دقایق تماس اشتراک نماید، بستۀ وی به تاریخ 30.09.2014 ساعت 23:59:59 بعد از ظهر انقضا میگردد.

 

جهت معلومات بیشتر به شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نمایندگی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

تخفیف تماس های بین المللی

پیشکش برای پاکستان:

در بدل 5.99 افغانی فی دقیقه بدون نیاز به فعالسازی و فیس اضافی به پاکستان در تماس شوید.

بسته بین المللی

فقط دربدل 4 افغانی فی دقیقه از تماس های بین اللملی لذت ببرید.

شرکت مخابراتی افغان بیسیم جهان را واقعاً به یک دهکدۀ کوچک مبدل ساخته است.جهان را به شما نزدیکتر ساخته،تا بتوانید با دوستان و محترمان خویش در سراسر جهانبا بهترین و کمترینتعرفه های (هزینه های مخابراتی) بین اللملی در تماس باشید.

جزئیات بسته

 • تماس های بین المللی صرف در بدل 4 افغانی فی دقیقه.
 • این بسته شامل پنج کشور بین المللی میشود که عبارت از کانادا، چین، هندوستان، مالیزیا و امریکا است.
 • مدت اعتبار این بسته فقط برای یک روز تقویمی است.
 • این بسته بطور اتومات تجدید میگردد
 • تماس بر اساس 60 ثانیه است.

تعرفه

مشخصات واحد جزئیات
فیس اشتراک افغانی 20
دقیقه های بین المللی مفاد دقیقه ها 5
تجدید اتومات بلی
مدت اعتبار روز یک روز تقویمی
اشتراک کود اشتراک *888*7*1#
لغو اشتراک کود اشتراک *888*7*2#
درخواست بیلانس کود اشتراک *888*7*4#
براساس ثانیه ثانیه ها 60

 

جهت معلومات بیشتر به شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نمایندگی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

twitter facebook linkedin