پرداخت الکترونیکی(برقی) چیست

پرداخت الکترونیکی(برقی) چیست

E payment (پرداخت الکترونکی) یک بخش از معاملات   e-commerce (تجارت الکترونیکی) بوده تا پرداخت های الکترونیکی را برای خریدو فروش اشیای که از طریق انترنت خواسته میشود مهیا سازد. بطور عموم پرداخت های الکترونیکی عبارت از پرداخت های آنلاین از طریق انترنت میباشد, که انواع متعدد را دربر دارد.

twitter facebook linkedin