Afghan Wireless Logo
شخصی

قرعه‌کشی خوشبخت

قرعه‌کشی خوشبخت شرکت مخابراتی افغان بیسیم، برای همه مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسیم  که تا هنوز سیمکارت‌های خود را با تذکره الکترونیکی ثبت نام نکرده‌اند، می باشد، بناءً آنها می‌توانند سیم‌کارت‌های خویش را به‌صورت رایگان در نزدیک‌ترین نمایندگی مخابراتی افغان بیسیم ثبت کنند. پس از ثبت نام مجدد موفق سیمکارت، آنها به طور خودکار در قرعه کشی شامل میشوند، فرصت برنده شدن جوایز نقدی حیرت انگیز و تبدیل شدن به یک میلیونر را خواهند داشت.

 

مشتریانی که در قرعه کشی خوشبخت افغان بیسیم  اشتراک می ورزند واجد شرایط برای دریافت جوایز مختلف از جمله:

  • قرعه کشی هفته وار: 7 برنده خوشبخت 10,000 افغانی
  • قرعه کشی ماهانه: 1 برنده خوشبخت 500,000 هزار افغانی
  • و قرعه کشی میلیونر، 1 برنده خوشبخت جایزه بزرگ نقدی 1 میلیون افغانی
  • فواید رایگان 100 ام بی انترنت, 100 دقیقه و 100 پیام های کتبی را فوراً بعد از ثبت سیمکارت تان برای 7 روز دریافت خواهید نمود.

 

برای راجستر نمودن دوباره سیمکارتبه یکی از اسناد های ذیل نیاز دارید.

  • اصل تذکره الکترونیکی
  • اصل پاسپورت الکترونیکی همرا با تذکره کاغذی
  • تذکره کاغذی همرا با یک شخص دارنده تذکره یا پاسپورت الکترونیکی منحیث ضامن.

 

یادداشت مهم:

  • مشتریانی که از سیمکارت های ثبت شده استفاده مکینند واجد شرایط برای برنده شدن جوایز قرعه کشی میشوند.
  • برای برندگان فقط از طریق شماره 152 اطلاع داده میشود.
  • برای دانستن حالت ثبت سیمکارت تان 447  یا *447#  را دایل کنید.

برای همه شما آرزوی موفقیت میخواهیم.

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube