شخصی

دوباره خوش آمدید

دوباره خوش آمدید!

با اضافه نمودن 100 افغانی کریدت 200 افغانی بطور رایگان بدست آرید،

اگر سیم کارت افغان بیسیم خویش را برای مدت 45 روز گذشته و یا بیشتر از آن استفاده ننموده اید، با استفاده مجدد سیم کارت شما از امتیاز ناباورکردنی 2000 افغانی برای تماس، پیام به تمامی شماره های افغان بیسیم مستفید خواهید شد و همچنان از مزایای انترنت نیز مستفید شوید، هر زمانیکه شما 100 افغانی کریدت اضافه نمائید، امتیاز رایگان برای 7 روز قابل اعتبار میباشد.

شرایط:

  • این پیشکش برای تمامی مشترکین پیش پرداخت قابل اجراء میباشد (تاپ سیم، 2.99، بانو، جوانان و YBS)
  • این پیشکش فقط برای آنعده از مشترکین میباشد که سیم کارت خویش را از 45 روز قبل استفاده ننمود اند (از تاریخ 15 اپریل 2018 و یا 26 حمل 1397)
  • اگر مشتری دو و یا بیشتر کارت 50 افغانیگی را اضافه نماید، موصوف شامل این امتیاز میگردد، که این امتیاز شامل اضافه نمودن 100 افغانی و یا بیشتر کریدت کارت می باشد.
  • برای چک نمودن این امتیاز از کود ذیل استفاده نمائید:*255*10*4#

برای معلومات بیشتر میتوانید به شماره 152 تماس گرفته و یا پیام دهید و یا به شماره 0700 830 830 تماس بگیرید و یا از فروشگاه رسمی افغان بیسیم دیدن نمائید.

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin