در باره ما

تماس با ما

آدرس:

شرکت مخابراتی افغان بیسیم دفترمرکزی،خواجه ملا،نزدیک ایستگاه حجاری نجاری سرک دارالامان، کابل، افغانستان

شماره تماس:

(+93)700-830-830

خدمات مشتریان:

برای انگلیسی 151،برای دری 152،برای پشتو 153

twitter facebook linkedin