Afghan Wireless Logo
شخصی

وا وا تاپ سیم

WA WA

با وا وا تاپ سیم، زندگی بدون نگرانی را تجربه نموده و از فواید بی نظیر آن لذت ببرید.

به تمام  شبکه های داخلی با بهترین نرخ و بدون نگرانی بر اساس هر ثانیه تماس بگیرید و از دسترسی همیشه گی به انترنت با انعام انترنتی رایگان پس از هر بار ازدیاد کردیت لذت ببرید.

همین امروز با فامیل افغان بیسیم یکجا شوید از وسیع ترین پوشش، سریع ترین انترنت 4.75G+ و از شفاف ترین صدا لذت ببرید.

پس از خرید، ثبت و فعال سازی شماره جدید، شما قادر به استفاده از فواید ذیل در این سیم کارت خواهید بود:

  • 100 ام بی انترنت رایگان برای فیسبوک
  • بهترین نرخ تماس به تمام شبکه های داخلی، شروع از 3 پول هر ثانیه
  • انعام باور نکردنی الی 6.25 جی بی انترنت
  • پرداخت بر اساس هر ثانیه و بدون نگرانی

با واه واه تاپ سیم، به تمام  شبکه های داخلی با بهترین نرخ و بدون نگرانی بر اساس هر ثانیه با دوستان و فامیل تان بیشر صحبت نمایید.

  • بهترین نرخ تماس به تمام شبکه های داخلی، شروع از 3 پول هر ثاینه
  • پرداخت بر اساس هر ثانیه – از آنچه که استفاده میکنید بپردازید
نرخ تماس استندرد نرخ تماس ویژه نرخ تماس
نرخ تماس
2.9 افغانی هر دقیقه 3 پول هر ثانیه به شماره های افغان بیسیم
2.9 افغانی هر دقیقه >4 پول هر ثانیه به سایر شبکه ها
نرخ پیام کتبی
2.9 افغانی فی پیام 1.8 افغانی فی پیام  به شماره های افغان بیسیم
2.9 افغانی فی پیام 2.4 افغانی فی پیام به سایر شبکه ها
دایمی 7 روز پس از ازدیاد حداقل 100 افغانی کردیت مدت اعتبار نرخ

هزینه پرداخت تماس برای نرخ استندرد بر اساس هر 30 ثانیه می باشد.

با واه واه تاپ سیم از دسترسی بیشتر به انترنت لذت برده و به هر اندازه که میخواهید انعام انترنتی بدست آورید.

  • از انعام انترنتی الی 25 جی بی با هر بار ازدیاد کریدت لذت ببرید.
  • انعام رایگان انترنتی 50% برای فیسبوک و 50% برای دسترسی به سایر سایت ها قابل استفاده میباشد.
مجموعه انعام مقدار ازدیاد کردیت به شکل الکترونیکی مقدار ازدیاد کردیت
250 ام بی 100-149 افغانی 100 افغانی
375 ام بی 150-249 افغانی 150 افغانی
625 ام بی 250-499 افغانی 250 افغانی
1.25 جی بی 500-999 افغانی 500 افغانی
2.5 جی بی 1000-2499 افغانی 1000 افغانی
6.25 جی بی 2500 افغانی 2500 افغانی

انعام انترنتی برای مدت 7 روز اعتبار دارد

سوال جواب
واه واه تاپ سیم چیست ؟ یک نوع سیم کارت جدید قابل دسترس در بازار است که الی 6.25 جی بی انترنت رایگان و تماس به تمام شبکه های داخلی شروع از ۳ پول فی ثانیه را پیشکش میکند.
چرا ما باید واه واه تاپ سیم را خریداری کنیم ؟  شرکت مخابراتی افغان بیسیم فراهم کننده سریع ترین، بزرگترین و بهترین انترنت 4.75G است.
شما میتوانید با نرخ ارزان پرداخت در بدل فی ثانیه به همه شبکه های داخلی بدون نگرانی صحبت نمائید.
مشتری میتواند با هر بار ازدیاد کردیت از امتیازات انترنتی رایگان جهت دسترسی بیشتر به انترنت لذت ببرد.
قیمت و فواید این پیشکش چیست ؟ واه واه تاپ سیم را در بدل 75 افغانی خریداری نموده و فواید ذیل را بدست آورید:
فواید فعال سازی فوری:
–      100 ام بی فسبوک رایگان – برای مدت 7 روز اعتبار دارد.
–      بهترین نرخ مکالمه به همه شبکه های داخلی با شروع از3 پول در بدل هر ثانیه – برای مدت 7 روز اعتبار دارد.
–      امتیاز انترنتی رایگان الی 6.25GB پس از ازدیاد هر بار کردیت حداقل 100 افغانی به حساب خویش – برای مدت 7 روز اعتبار دارد.
فواید این پیشکش الی 120 روز با ازدیاد حداقل 100 افغانی به حساب خویش می باشد:
–      بهترین نرخ مکالمه به همه شبکه های داخلی شروع از 3 پول فی ثانیه – برای مدت 7 روز اعتبار دارد.
–      امتیاز انترنتی رایگان الی 6.25GB با هر بار ازدیاد کردیت حداقل 100 افغانی به حساب خویش – برای مدت 7 روز اعتبار دارد.
چگونه میتوانم واه واه تاپ سیم را خریداری کنم ؟ واه واه تاپ سیم را از نمایندگی های فروشات ما و یا از سایر دکان های موبایل فروشی نزدیک به محل بودباش تان بدست آورده میتوانید.
چه وقت میتوانم فواید سیم کارت را بدست بیاورم ؟ بلافاصله پس از اولین تماس یا فعال سازی سیم کارت تان میتوانید فواید را بدست آورید.
من یکی از مشتریان پیش پرداخت افغان بیسیم هستم، آیا میتوانم پروفایل خویش را به واه واه تاپ سیم تغییر بدهم ؟ شما میتوانید واه واه تاپ سیم را از بازار خریداری نمائید، تغییر پروفایل از سیم کارت های قبلی افغان بیسیم به واه واه تاپ سیم مجاز نیست.
100 ام بی امتیاز رایگان چیست ؟ شما میتوانید از این امتیاز فقط برای فسبوک استفاده نمائید و از 1 روز الی 7 روز پس از فعال سازی سیم کارت اعتبار دارد.
چگونه میتوانم 100 ام بی امتیاز رایگان خویش را چیک نمایم؟ *477*101*4# را دایل نمائید
جزئیات امتیاز انترنت رایگان الی 6.25 جی بی در هر بار ازدیاد کردیت چیست ؟ شما امتیاز انترنت رایگان که برای مدت 7 روز اعتبار دارد با ازدیاد حداقل 100 افغانی به حساب خویش دریافت می نمائید. میکانیزم این پیشکش طوری است که از 1 روز الی 120 روز پس از فعال سازی سیم کارت اعتبار دارد.
فواید تماس واه واه تاپ سیم چیست ؟ شما میتوانید به تمام شبکه های داخلی با آغاز از 3 پول فی ثانیه قرار ذیل تماس بگیرید:
–          تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم در بدل 3 پول فی ثانیه.
–          تماس از افغان بیسیم به سایر شبکه های داخلی در بدل 4 پول فی ثانیه.
شما میتوانید با این نرخ ویژه از 1 الی 7 روز فوراً تماس بگیرید. بعد از روز هشتم الی روز 120 شما میتوانید این پیشکش را با اضافه نمودن حداقل 100 افغانی به حساب خویش برای 7 روز دیگر تمدید نمائید.
چرا به حساب خویش حداقل 100 افغانی کردیت اضافه نمایم و اگر حداقل 100 افغانی اضافه نه کنم چه اتفاق می افتد؟ شما میتوانید مزایا واه واه تاپ سیم را برای مدت 7 روز دیگر جهت استفاده از نرخ های ویژه و امتیاز ازدیاد کردیت تمدید نمائید.
نرخ استندرد مکالمه واه واه تاپ سیم چند است؟ نرخ استندرد مکالمه واه واه تاپ قرار ذیل است:
–  تماس به همه شبکه های داخلی: 2.9 افغانی فی دقیقه (پرداخت بر اساس هر 30 ثانیه)
– پیام کوتاه کتبی به همه شبکه های داخلی: 2.9 افغانی فی پیام
– نرخ انترنت: 1 افغانی فی ام بی
چگونه میتوانم امتیاز انترنت خود را چیک نمایم ؟ با دایل نمودن *477*101*5# شما میتوانید بلانس امتیاز فسبوک و با دایل نمودن *477*101*6# همه انترنت خویش را چیک نمائید.
پس از ختم 120 روز چه اتفاق می افتد ؟ مزایایی ویژه شما ختم می شود و شما میتوانید از نرخ های استندرد استفاده نمائید.
آیا میتوانم به سایر سیم های افغان بیسیم تغییر پروفایل بدهم ؟ مشتریان واه واه تاپ سیم یا تاپ سیم پلس میتوانند با دایل نمودن *298*1# سیم پروفایل خویش را به تاپ سیم با پرداخت 40 افغانی فیس تغییر بدهند.

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube