Afghan Wireless Logo
تجارت

خدمات صوتی

از نرخ های حیرت انگیز مکالمه و بسته های دقایق روزانه جهت تماس با دیگر مشتریان افغان بیسیم، لذت ببرید. ما برای شما بسته ها را به سبک زندگی شما فراهم میسازیم و گزینه های مختلفی را جهت سهولت شما پیشکش مینماییم.

جزئیات محصول

مشمولیت مدت اعتبار تمدید مجدد طریقۀ چک کردن حساب غیر فعال سازی فعال سازی دقایق از افغان بیسیم به افغان بیسیم فیس نام بسته
تمام اشتراک کنندگان پیش پرداخت 1 روز بلی *233*3*4# *233*3*2# و یا در صفحه پیام D15 نوشته و به 151 ارسال نمایید *233*3*1# و یا در صفحه پیام 15 نوشته و به 151 ارسال کنید 15 دقیقه 10 افغانی روزانه
تمام اشتراک کنندگان پیش پرداخت 1 روز بلی *233*1*4# *233*1*2# و یا در صفحه پیام D25 نوشته و به 151 ارسال نمایید *233*1*1# و یا در صفحه پیام 25 نوشته و به 151 ارسال کنید 75 دقیقه 25 افغانی روزانه
تمام اشتراک کنندگان پیش پرداخت 7 روز بلی *233*7*4# *233*7*2# و یا در صفحه پیام D7 نوشته و به 151 ارسال نمایید *233*7*1# و یا در صفحه پیام 7 نوشته و به 151 ارسال کنید 500 دقیقه 135 افغانی هفته وار
تمام اشتراک کنندگان پیش پرداخت 30 روز بلی *233*4*4# *233*4*2# و یا در صفحه پیام D300 نوشته و به 151 ارسال نمایید *233*4*1# و یا در صفحه پیام 300 نوشته و به 151 ارسال نمایید 1200 دقیقه 300 افغانی ماهانه
تمام اشتراک کنندگان پیش پرداخت 30 روز بلی *233*2*4# *233*2*2# و یا در صفحه پیام D499 نوشته و به 151 ارسال نمایید *233*2*1#و یا در صفحه پیام 499 نوشته و به 151 ارسال نمایید 6000 دقیقه 499 افغانی ماهانه

شرایط:

 • تمام مشترکین پیش پرداخت افغان بیسیم میتوانند در این پلان از طریق کود و پیام اشتراک نمایند.
 • مشترکین جهت خریداری بسته های مذکور باید از حساب پولی کافی برخوردار باشند.
 • دقایق افغان بیسم از افغان بیسیم به تمام شماره های افغان بیسیم در مدت تعیین شده مورد استفاده قرار میگیرد.
 • (قابلیت اجرا در بسته دقایق روزانه) در صورتیکه سیم کارت یک مشتری برای چندین روز بدون حساب باقی بماند، مشتری مذکور تنها برای دقایق فعال شدۀ یک روز پرداخت خواهد کرد نه برای روز های گذشته.

برای معلومات بیشتر به شماره 152 زنگ بزنید/پیام ارسال نمایید یا به شماره 0700830830 به تماس شوید و یا یکی از نمایندگی های رسمی افغان بیسیم دیدن نمایید.


برنامه بی مثال براساس زمان دقایق تماس رایگان برای هردو (افغان بیسیم به افغان بیسیم) و تماس ها (افغان بیسیم به دیگر شبکه ها) جاییکه مشتریان برنامه ماهانه خود را فعال ساخته و از بهترین نرخ های تماس از افغان بیسیم به افغان و افغان بیسیم به دیگر شبکه ها لذت ببرند.

بهترین نرخ های تماس هر زمان به هر شماره

 

مدت اعتبار

 

کود چک کردن حساب کود فعال سازی دقایق تماس فیس فعال سازی نام محصول
1 روز *255*1*4# *255*1*1# 20 دقیقه 50 افغانی بی مثال 1
30 روز *255*2*4# *255*2*1# 70 دقیقه 150 افغانی بی مثال 2
30 روز *255*3*4# *255*3*1# 450 دقیقه 450 افغانی بی مثال 3

جزئیات محصول

 • دقایق تماس تنها برای تماس های افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها استفاده میشود.
 • دقایق تماس برای تماس های بین المللی مورد اعتبار نیستند.
 • بهره گیری از دقایق تماس در هنگام رومینگ بین المللی قابل اجراء نیست.
 • دقایق تماس داخلی از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها پس از پایان مدت اعتبار، باطل خواهد شد.
 • پس از تمام شدن و یا باطل شدن دقایق تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها، تماس مشتری از نرخ های اصلی هزینه خواهد شد.
 • یک مشتری بسته 1 دقایق را امروز ساعت 10:00 صبح به تاریخ 1/09/2014 فعال میسازد، مدت اعتبار محصول به ساعت 11:59:59 تاریخ 30/09/2014 تنظیم خواهد شد.

برای معلومات بیشتر به شماره 152 زنگ بزنید/پیام ارسال نمایید یا به شماره 0700830830 به تماس شوید و یا یکی از نمایندگی های

رسمی افغان بیسیم دیدن نمایید.

حالا شما میتوانید به 13 کشور جهان فقد در بدل 3.75 افغانی فی دقیقه به تماس شوید. با نازلترین قیمت به پاکستان، هندوستان، امریکا، کانادا، سویدن، ناروی، آسترالیا، بلغاریا، بنگلدیش، دنمارک، بلجیم، چین و مالیزیا فقد در بدل 3.75 افغانی فی دقیقه به تماس شوید. برای لذت بُردن از تماس ها با نازلترین قیمت و مکالمه های طولانی روزانه فقد 1 افغانی بپردازید و با فامیل و دوستان تان در 13 کشور جهان در بدل 3.75 افغانی به تماس شوید.

طریقه فعال سازی:

غیر فعال سازی فعال سازی
*888*5*2# *888*5*1#
غیر فعال سازی فعال سازی
در صفحه پیام D5ILD نوشته و به 151 ارسال نمایید در صفحه پیام 5ILD نوشته و به 151 ارسال نمایید

حالا! با خرید کریدت کارت 50 افغانی و یا بیشتر از ان، یک عدد سیمکارت افغان بیسیم را فقط در بدل 50 افغانی بدست آورید.

پس عجله کنید! این تخفیف برای مدت محدود بوده و فقط در نمایندگی های رسمی افغان بیسیم قابل دسترس میباشد.

جهت معلومات بیشتر به شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا هم پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نماینده گی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

بسته های صوتی کهکشان کامبو!
تمام بسته های تماس ها، پیام ها و انترنت خویش را با پیشکش کهکشان کامبوی شرکت مخابراتی افغان بیسیم بدست آورید!
یک ابتکار جدید که تمام نیازمندیهای ارتباطی شما را مهیا نموده و همیشه توسط پیشکش کهکشان کامبو باهم در ارتباط باشید.

با عزیزان خویش تماس بگیرید و برای یک ماه بدون کدام مشکل پیام بفرستین و از بهترین انترنت 4 جی استفاده نمایید.

مشخصات پیشکش:

نام پیشکش

قیمت (افغانی)

مدت اعتبار

تمدید اتومات

سهم پیشکش
پیام ها و دقایق تماس

از افغان بیسیم به افغان بیسیم

فیسبوک (ام بي)

کود فعال سازی

کود غیر فعال سازی

چک کردن صورت حساب (دقیقه)

چک کردن صورت حساب (پیام)

چک کردن صورت حساب (فیسبوک)

کهکشان کامبو

220 روز30 نخیر 600 600 200 *255*220*1# *255*220*2# *255*220*4# *255*220*5# *255*220*6#
399 روز30 نخیر 1000 1000 500 255*399*1# 255*399*2# *255*399*4# *255*399*5# *255*399*6#
15 ساعت24 بلی 20 20 20 *255*15*1# *255*15*2# *255*15*4# *255*15*5# *255*15*6#
30 ساعت24 بلی 60 60 60 *255*30*1# *255*30*2# *255*30*4# *255*30*5# *255*30*6#

شرایط:

 • تمام مشتریان پیش پرداخت افغان بیسیم میتوانند در این پیشکش اشتراک نمایند.
 • سهم هزینۀ این پیشکش برای تماس افغان بیسیم از افغان بیسیم، پیام ها از افغان بیسیم به افغان بیسیم و دسترسی به شبکه های 2 جی، 3جی و 4جی فیسبوک میباشد.
 • مشتری میتواند برای چندین بار در این پیشکش اشتراک نماید ولو که برای یکبار بخواهد این پیشکش را غیر فعال بسازد.

برای معلومات بیشتر به شمارۀ 152 به تماس شوید و یا از فیسبوک ما @MyAWCC دیدن نمایید.

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin instagram youtube