تجارت

پیشکش ها

بسته با ارزش عالی

شرکت مخابراتی افغان بیسیم همواره تلاش می ورزد تا پیشکش های مطابق به نیازمندیهای شما را که به آسانی ذهن نشین می گردد و کاملاً اقتصادی می باشند را برای تان ارائه نماید.

جزئیات بسته

 • دو بستۀ با ارزش عالی – روزانه و ماهانه
 • تماماً مشتریان پیش پرداخت شرکت مخابراتی افغان بیسیم میتوانند که در این پیشکش از طریق کود اشتراک شرکت نمایند.
 • مشتریان جهت خریداری “بستۀ با ارزش عالی” از طریق فرمان کود اشتراک باید در صورت حساب خویش به اندازۀ کافی کریدت داشته باشد.
 • مشترکین محترم میتوانند که بونس (مقدار کریدت بخششی) را فقط برای تماسهای صوتی از افغان بیسیم به افغان بیسیم استفاده نمایند.

پلانهای تعرفه

نام بسته پلان “بستۀ با ارزش عالی” روزانه  پلان ” بستۀ با ارزش عالی” ماهانه
هزینه های اشتراک 25 499
دقایق تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم 30 700
کود اشتراک *233*1*1# *233*1*1#
لغو اشتراک *233*1*2# قابل اجرا نیست
چک کردن بیلانس صورت حساب *233*1*4# *233*1*4#
تجدید اتومات بلی نخیر
مدت اعتبار 1 روز 30 روز
واجد شرایط3 تمام مشتریان پیش پرداخت تمام مشتریان پیش پرداخت

 

 1. از 00:00الی 23:59 ساعت، اگر مشتری در 22:00 ساعت اشتراک کند، بونس (کریدت بخششی) روزانه بعد از 23:59 ساعت ازبین میرود و از آن به بعد شما نمی توانید از بونس(کریدت بخششی) استفاده نمایید.
 2. اگر مشتری در ششم جنوری اشتراک کند اشتراک وی بتاریخ ششم فبروری ساعت 23:59 انقضا می گردد.
 3. به استثنای سیم کارت بانو، جوانان و پلانهای کارپوریت.

جهت معلومات بیشتر به شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نمایندگی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

پیشکش بی مثال

بی مثال

پلان “بی مثال” یک پیشکش دقایق رایگان تماس به اساس زمان برای هر دو نوع تماس های افغان بیسیم به افغان بیسیم و افغان بیسیم به سایر شبکه های دیگر می باشد که مشتریان محترم میتوانند بطور ماهانه و روزانه  در آن اشتراک نمایند و از بهترین نرخ های تماس به داخل و خارج از شبکه لذت ببرند.

بهترین نرخ تماس به هر شماره در هر زمان

نام محصول یا بسته فیس اشتراک دقایق تماس کود اشتراک کود چک کردن بیلانس کریدت مدت اعتبار
بستۀ اول 150 افغانی 70 دقیقه *255*2*1# *255*2*4# 30 روز
بستۀ دوم 450 افغانی 250 دقیقه *255*3*1# *255*3*4# 30 روز
بی مثال 50 افغانی 20 دقیقه *255*1*1# *255*1*4# 24 ساعت

جزئیات پیشکش:

 • دقایق تماس صرف برای تماس های داخلی از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به سایر شبکه های محلی دیگر قابل استفاده می باشند.
 • دقایق تماس برای تماس های بین المللی قابل استفاده نمی باشند.
 • دقایق تماس در هنگام رومینگ قابل استفاده نمی باشند.
 • دقایق تماس داخلی، از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به سایر شبکه های دیگر، بعد از به پایان رسیدن مدت اعتبار,از بین خواهد رفت.
 • بعد از بین رفتن دقایق داخلی,از افغان بیسیم به افغان بیسیم و سایر شبکه های داخلی ,مشتری به اساس تعرفه عادی هزینه خواهد پرداخت.
 • مشتری که امروز مورخ 1.09.2014 ساعت 10:00 قبل از ظهر به بستۀ اول دقایق تماس اشتراک نماید، بستۀ وی به تاریخ 30.09.2014 ساعت 23:59:59 بعد از ظهر انقضا میگردد.

جهت معلومات بیشتر به شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نمایندگی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

 تخفیف تماس های بین المللی

بسته بین المللی

فقط دربدل 4 افغانی فی دقیقه از تماس های بین اللملی لذت ببرید.

شرکت مخابراتی افغان بیسیم جهان را واقعاً به یک دهکدۀ کوچک مبدل ساخته است.جهان را به شما نزدیکتر ساخته،تا بتوانید با دوستان و محترمان خویش در سراسر جهانبا بهترین و کمترینتعرفه های (هزینه های مخابراتی) بین اللملی در تماس باشید.

 جزئیات بسته

 • تماس های بین المللی صرف در بدل 4 افغانی فی دقیقه.
 • این بسته شامل پنج کشور بین المللی میشود که عبارت از کانادا، چین، هندوستان، مالیزیا و امریکا است.
 • مدت اعتبار این بسته فقط برای یک روز تقویمی است.
 • این بسته بطور اتومات تجدید میگردد
 • تماس بر اساس 60 ثانیه است.

تعرفه

مشخصات واحد جزئیات
فیس اشتراک افغانی 20
دقیقه های بین المللی مفاد دقیقه ها 5
تجدید اتومات بلی
مدت اعتبار روز یک روز تقویمی
اشتراک کود اشتراک *888*7*1#
لغو اشتراک کود اشتراک *888*7*2#
درخواست بیلانس کود اشتراک *888*7*4#
براساس ثانیه ثانیه ها 60

 

جهت معلومات بیشتر به شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نمایندگی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin