Afghan Wireless Logo
شخصی

محتویات طرز زندگی

خدمات تماس صحی:

مشتریان می توانند به شمارۀ شارت کود 248 از طریق این خدمات تماس گرفته و رهنمایی های صحی را دریافت نمایند. (صحبت با داکتران، کمک های اولیه/ آماده گی های عاجل، امراض و ویروس های موسمی، واکسیناسیون، معرفی شفاخانه ها، معرفی داکتران، موضوعات مرتبط به صحت ومراقبت های صحی، مشوره های اساسی و تجویز نسخه)

“صحت ثروت است” ما می خواهیم که شما صحتمند باشید.

جزئیات خدمات تماس صحی:

بسته فعال سازی مدت تعرفه
روزانه شمارۀ 248 را دایل نموده و دکمه 0 را فشار دهید 20 دقیقه 1 افغانی
هفته وار شمارۀ 248 را دایل نموده و دکمه 0 را فشار دهید 80 دقیقه 7 افغانی
ماهانه شمارۀ 248 را دایل نموده و دکمه 0 را فشار دهید 200 دقیقه 20 افغانی

سهولت و  شایستگی خدمات:

خدمات تماس صحی افغان بیسیم برای تمام مشتریان پیش پرداخت قابل استفاده می باشد.

از جمله خدمات IVR و پیام است که مشتریان می توانند از طریق تماس و پیام به شارت کود 9759 به تماس شده و به برنامه های مختلف شاعری (کتگورهای شاعری، مناسبت های شاعری، شاعری، شعر، غزل، ثبت کردن شاعری، البوم دلخواه من، گوش دادن به شعر های دکلمه شده از طریق ای دی شاعری و تقدیم نمودن اشعار به دوستان نزدیک) دسترسی داشته باشند.

هزینۀ خدمات مذکور:

فعال شدن اتومات دقایق رایگان هزینه فعال سازی بسته
بلی 20 دقیقه 2 افغانی برای روز در صفحه پیام SD نوشته و به شمارۀ 9759 ارسال نمایید روزانه
بلی 100 دقیقه 30 افغانی برای 30 روز در صفحه پیام SM نوشته و به شمارۀ 9759 ارسال نمایید ماهانه

شما با وظیفه بعدی تان فقد تا یک پاسخ فاصله دارید. خودتان را در بخش وظایف افغان بیسیم راجستر نموده و هر لحظه نظر به توانایی های تحصیلی تان پاسخ فرصت وظیفه مورد نظرتان را دریافت نمایید.

مدت اعتبار قیمت کود کوتاه کلمات غیر فعال ساختن کلمات کلیدی فعال ساختن بسته ها
30 روز 30 افغانی/ماه 7171 OFF JOB ماهانه
7 روز 10 افغانی/هفته 7171 OFF WJOB هفته وار

حالا مشتریان افغان بیسیم میتوانند سرگرمی ها و نکات آموزندۀ را از بخش خدمات بانوان افغان بیسم با دایل نمودن شماره 353 بدست بیاورند. این بخش دربرگیرنده موضوعات ذیل میباشد:

 • رهنمایی های زیبایی
 • رهنمایی های صحی
 • رهنمایی های آشپزی
 • رهنمایی های زایمان
 • خواندن و گوش دادن به شعر و شاعری
 • موزیک
 • داستان ها
 • جایگاه زنان در اسلام

7 افغانی/هفته، برای معلومات بیشتر به شماره 152 به تماس شوید !

یک پیشکش خاص برای جوانان از طرف افغان بیسیم!

حالا، مشتریان افغان بیسیم با دایل نمودن 607 میتوانند به خدمات ذیل دسترسی پیدا نمایند:

 • رهنمایی های دانشجویی
 • رهنمایی های شغلی
 • اخبار ورزشی
 • رهنمایی های مُد
 • اطلاعات تکنالوژی

فعال سازی/غیر فعال سازی “بخش پیام”

غیر فعال ساختن مدت اعتبار فیس برای فعال ساختن پشتو برای فعال ساختن دری نام خدمات
در صفحه پیام Off 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید برای یک روز 1 افغانی در صفحه پیام 01 نوشته و به 607 ارسال نمایید در صفحه پیام 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید رهنمایی های تحصیلی
در صفحه پیام Off 2 نوشته و به 607 ارسال نمایید برای یک روز 1 افغانی در صفحه پیام 02 نوشته و به 607 ارسال نمایید در صفحه پیام 2 نوشته و به 607 ارسال نمایید رهنمایی های شغلی
در صفحه پیام Off 3 نوشته و به 607 ارسال نمایید برای یک روز 1 افغانی در صفحه پیام 03 نوشته و به 607 ارسال نمایید در صفحه پیام 3 نوشته و به 607 ارسال نمایید خلاصه ورزش
در صفحه پیام Off 4 نوشته و به 607 ارسال نمایید برای یک روز 1 افغانی در صفحه پیام 04 نوشته و به 607 ارسال نمایید در صفحه پیام 4 نوشته و به 607 ارسال نمایید رهنمایی های فیشن
در صفحه پیام Off 5 نوشته و به 607 ارسال نمایید برای یک روز 1 افغانی در صفحه پیام 05 نوشته و به 607 ارسال نمایید در صفحه پیام 5 نوشته و به 607 ارسال نمایید مرور تکنالوژی

فعال سازی و غیر فعال سازی “بخش صوتی”

مدت اعتبار مدت اعتبار غیر فعال سازی فعال سازی نام خدمات
یک روز یک روز در صفحه پیام STOP 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید 607 رایل نموده و بعد از انتخاب لسان دکمه 1 را فشار دهید رهنمایی های تحصیلی
یک روز یک روز در صفحه پیام STOP 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید 607 رایل نموده و بعد از انتخاب لسان دکمه 2 را فشار دهید رهنمایی های شغلی
یک روز یک روز در صفحه پیام STOP 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید 607 رایل نموده و بعد از انتخاب لسان دکمه 3 را فشار دهید خلاصه ورزش
یک روز یک روز در صفحه پیام STOP 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید 607 رایل نموده و بعد از انتخاب لسان دکمه 4 را فشار دهید رهنمایی های فیشن
یک روز یک روز در صفحه پیام STOP 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید 607 رایل نموده و بعد از انتخاب لسان دکمه 5 را فشار دهید مرور تکنالوژی

برای معلومات بیشتر به شماره 152 زنگ بزنید/پیام ارسال نمایید یا به شماره 0700830830 به تماس شوید و یا یکی از نمایندگی های رسمی افغان بیسیم دیدن نمایید.

بخش تفریحی شرکت مخابراتی افغان بیسیم آخرین و جدیدترین خدمات سرگرمی که دربرگیرندۀ بازیها، ویدیو ها، موسیقی، فلم ها و والپیپر بوده برای مشتریان فراهم می نماید. مشتریان شرکت مخابراتی افغان بیسیم می توانند با فرستادن شارد کود های ذیل به بخش سرگرمی این شرکت دسترسی داشته باشند:

بخش تفریحی شرکت مخابراتی افغان بیسیم: فعال سازی، غیرفعال سازی و هزینۀ خدمات:

شارد کود بسته ها قیمت فعال سازی غیرفعال سازی تجدید اتومات
372 روزانه 2 افغانی در صفحه پیام F1 نوشته و به شمارۀ 372 ارسال نمایید در صفحه پیام Stop نوشته و به شمارۀ 372 ارسال نمایید بلی
372 هفته وار 10 افغانی در صفحه پیام F2 نوشته و به شمارۀ 372 ارسال نمایید در صفحه پیام Stop نوشته و به شمارۀ 372 ارسال نمایید بلی
372 ماهانه 30 افغانی در صفحه پیام F3 نوشته و به شمارۀ 372 ارسال نمایید در صفحه پیام Stop نوشته و به شمارۀ 372 ارسال نمایید بلی
محتویات داونلود هزینه ها
بازی های آنلاین نامحدود رایگان تا به مدت اعتبار اشتراک
داونلود بازی ها 20 بازی بعد از اشتراک رایگان بوده ولی بعد از آن فی بازی 1 افغانی هزینه بر میدارد
داونلود ویدیو ها داونلود هر ویدیو 3 افغانی هزینه دارد
داونلود والپیپر داونلود هر والپیپر 1 افغانی هزینه دارد

اگر علاقه مندان به ورزش هستید! پورتل ورزشی افغان بیسیم به شما امکان دسترسی به تازه ترین اخبار ورزشی، پخش زنده لیگ های برتر، جدول مسابقات، نکات برجسته مسابقات، معلومات درخصوص بازیکنان و سایر موارد را فراهم می نماید. همچنین، در این پورتل ورزشی می توانید نتایج مسابقات ورزشی را پیش بینی کنید و برنده جوایز بسته های انترنت رایگان، بسته های دقایق و کریدت کارت های رایگان شوید. به منظور اشتراک در این برنامه به وبسایت https://sports.afghan-wireless.com  مراجعه کنید.
کلپ های ورزشی:

 • کرکیت
 • فوتبال
 • تنس
 • گلف
 • باسکیت بال
 • سایر رویداد های ورزشی

طریقه فعال سازی:

طریقه غیر فعال سازی:

 • *588*6# را دایل نمایید
 • به وبسایت Https://sports.afghan-wireless.com  مراجعه کنید – مینو بار را باز کنید و بالای گزینه «غیر فعال سازی» کلیک کنید.

قیمت محصول:

بسته قیمت مدت اعتبار
روزانه 5 افغانی 1 روز

برای کسب معلومات بیشتر به شمارۀ 152 به تماس شوید.

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube