Afghan Wireless Logo
شخصی

خدمات صوتی

از نرخ های حیرت انگیز مکالمه و بسته های دقایق روزانه جهت تماس با دیگر مشتریان افغان بیسیم، لذت ببرید. ما برای شما بسته ها را به سبک زندگی شما فراهم میسازیم و گزینه های مختلفی را جهت سهولت شما پیشکش مینماییم.

نام بسته دقایق تماس (دقیقه) قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چک نمودن بلانس غیر فعال سازی تمدید خودکار
ساعتوار 60 10 1 ساعت *233*10*1# *233*10*4# *233*10*2# نخیر
روزانه 15 10 1 *233*3*1# *233*3*4# *233*3*2# بلی
*233*11*1# *233*11*4# قابل اجرا نیست نخیر
50 15 1 *233*15*1# *233*15*4# *233*15*2# بلی
*233*16*1# *233*16*4# قابل اجرا نیست نخیر
125 25 1 *233*1*1# *233*1*4# *233*1*2# بلی
*233*25*1# *233*25*4# قابل اجرا نیست نخیر
هفته وار 200 46 7 *555*7*1# *555*7*4# *555*7*2# بلی
*555*46*1# *555*46*4# قابل اجرا نیست نخیر
550 90 7 *233*8*1# *233*8*4# *233*8*2# بلی
*233*90*1# *233*90*4# قابل اجرا نیست نخیر
800 135 14 *233*7*1# *233*7*4# قابل اجرا نیست نخیر
۱۵ روزه 430 80 14 *233*80*1# *233*80*4# قابل اجرا نیست نخیر
۱۴روزه 1افغانی/ دقیقه 10 14 *255*1*1# قابل اجرا نیست *255*1*2# نخیر
ماهانه 1500 180 30 *233*9*1# *233*9*4# قابل اجرا نیست نخیر
2000 200 30 *233*12*1# *233*12*4# قابل اجرا نیست نخیر
2500 300 30 *233*4*1# *233*4*4# قابل اجرا نیست نخیر
6600 499 30 *233*2*1# *233*2*4# *233*2*2# نخیر

امتیازات از ساعت 10:00 قبل از ظهر الی ساعت 06:00 قبل از ظهر قابل استفاده می باشد
شرایط:

 • تمام مشترکین پیش پرداخت افغان بیسیم میتوانند در این پلان از طریق کود و پیام اشتراک نمایند.
 • مشترکین جهت خریداری بسته های مذکور باید از حساب پولی کافی برخوردار باشند.
 • دقایق افغان بیسم از افغان بیسیم به تمام شماره های افغان بیسیم در مدت تعیین شده مورد استفاده قرار میگیرد.
 • (قابلیت اجرا در بسته دقایق روزانه) در صورتیکه سیم کارت یک مشتری برای چندین روز بدون حساب باقی بماند، مشتری مذکور تنها برای دقایق فعال شدۀ یک روز پرداخت خواهد کرد نه برای روز های گذشته.

برای معلومات بیشتر به شماره 152 زنگ بزنید/پیام ارسال نمایید یا به شماره 0700830830 به تماس شوید و یا یکی از نمایندگی های رسمی افغان بیسیم دیدن نمایید.

بهترین نرخ های تماس هر زمان به هر شماره

برنامه بی مثال براساس زمان دقایق تماس رایگان برای هردو (افغان بیسیم به افغان بیسیم) و تماس ها (افغان بیسیم به دیگر شبکه ها) جاییکه مشتریان برنامه ماهانه خود را فعال ساخته و از بهترین نرخ های تماس از افغان بیسیم به افغان و افغان بیسیم به دیگر شبکه ها لذت ببرند.

نام محصول دقایق تماس (دقیقه) قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چک نمودن بلانس غیر فعال سازی
بی مثال 250 450 افغانی 30 *255*3*1# *255*3*4# قابل اجرا نیست
650 900 افغانی 30 *255*4*1# *255*4*4# قابل اجرا نیست

جزئیات محصول

 • دقایق تماس تنها برای تماس های افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها استفاده میشود.
 • دقایق تماس برای تماس های بین المللی مورد اعتبار نیستند.
 • بهره گیری از دقایق تماس در هنگام رومینگ بین المللی قابل اجراء نیست.
 • دقایق تماس داخلی از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها پس از پایان مدت اعتبار، باطل خواهد شد.
 • پس از تمام شدن و یا باطل شدن دقایق تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها، تماس مشتری از نرخ های اصلی هزینه خواهد شد.
 • یک مشتری بسته 1 دقایق را امروز ساعت 10:00 صبح به تاریخ 1/09/2014 فعال میسازد، مدت اعتبار محصول به ساعت 11:59:59 تاریخ 30/09/2014 تنظیم خواهد شد.

برای معلومات بیشتر به شماره 152 زنگ بزنید/پیام ارسال نمایید یا به شماره 0700830830 به تماس شوید و یا یکی از نمایندگی های

رسمی افغان بیسیم دیدن نمایید.

نام بسته دقایق تماس قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چک نمودن بلانس غیر فعال سازی تمدید خودکار
تماس شبانه روزانه 350 10 1 *212*1*1# *212*1*4# قابل اجرا نیست نخیر
تماس شبانه هفته وار 800 30 7 *212*30*1# *212*30*4# قابل اجرا نیست نخیر
تماس شبانه ماهانه 4000 150 30 *212*150*1# *212*150*4# قابل اجرا نیست نخیر
* شب (10:00 شب تا 5:59 صبح)

افغان بیسیم بهترین نرخ های مناسب همرا با آسودگی هرچه بیشتر تماس و پیام به دیگر شبکه ها را برای مشتریان گرامی ارایه میکند. پیشکش جدید برای تمام شبکه های داخلی افغان بیسیم یک چانس خوب را جهت تماس به هر شبکه داخلی با نازلترین قیمت ها در هر زمان به شما ارایه میکند.

نام بسته دقایق تماس قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چک نمودن بلانس غیر فعال سازی تمدید خودکار
روزانه 30دقیقه تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به سایرشبکه ها فی 25 1 *255*9*1# *255*9*4# قابل اجرا نیست نخیر
هفته وار 90دقیقه تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به سایرشبکه ها فی 80 7 *255*20*1# *255*20*4# قابل اجرا نیست نخیر
ماهانه 250دقیقه تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به سایرشبکه ها فی 200 30 *255*8*1# *255*8*4# قابل اجرا نیست نخیر
625 دقیقه تماس به تمام شبکه های داخلی 600 30 *255*11*1# *255*11*4# قابل اجرا نیست نخیر
950 دقیقه تماس به تمام شبکه های داخلی 900 30 *255*4*1# *255*4*4# قابل اجرا نیست نخیر

شرایط:

 • این پیشکش برای برنامه های 2.99 و سیم کارت های تاپ قابل دسترس میباشد.
 • طریقه فعال سازی این پیشکش؛ برای استفاده از این تخیفیف مشتریان گرامی باید خود را از طریق شارت کود راجستر نمایند.
 • فیس روزانه هر روز قابل اجرا بوده تا زمانیکه پیشکش مذکور تمام شده و یا قطع گردد.
 • مشتریان که از بسته های تماس افغان بیسیم به افغان بیسیم و یا تماس افغان بیسیم به دیگر شبکه ها استفاده مینمایند، نمیتوانند تا در این پیشکش اشتراک نمایند.
 • مشتریان که از این پیشکش استفاده مینمایند، این فرصت را دارند تا در تمام پیشکش های تماس های بین المللی اشتراک نمایند.
 • پس از غیر فعال سازی این پیشکش، مشتری میتوانند تا از تمام پیشکش های صوتی دیگر استفاده نماید.
 • پیشکش مذکور باید دارای پالیسی تمدید اتومات باشد. تا زمانیکه از سیستم غیرفعال نسازید، برای هر روز 1.98 افغانی فیس روزانه وضع میگردد.

بسته های صوتی کهکشان کامبو!
تمام بسته های تماس ها، پیام ها و انترنت خویش را با پیشکش کهکشان کامبوی شرکت مخابراتی افغان بیسیم بدست آورید!
یک ابتکار جدید که تمام نیازمندیهای ارتباطی شما را مهیا نموده و همیشه توسط پیشکش کهکشان کامبو باهم در ارتباط باشید.

با عزیزان خویش تماس بگیرید و برای یک ماه بدون کدام مشکل پیام بفرستین و از بهترین انترنت 4 جی استفاده نمایید.

نام پیشکش قیمت (افغانی) مدت اعتبار دقایق تماس پیام ها انترنت فعال سازی غیر فعال سازی چک (دقیقه) چک (پیام) چک (انترنت) تمدید خودکار
کهکشان کامبو 220 30 1100 1100 500 MB *255*220*1# *255*220*2# *255*220*4# *255*220*5# *255*220*6# بلی
*255*221*1# قابل اجرا نیست *255*221*4# *255*221*5# *255*221*6# نخیر
399 30 1500 1500 2 GB *255*399*1# *255*399*2# *255*399*4# *255*399*5# *255*399*6# بلی
*255*398*1# قابل اجرا نیست *255*398*4# *255*398*5# *255*398*6# نخیر

شرایط:

 • تمام مشتریان پیش پرداخت افغان بیسیم میتوانند در این پیشکش اشتراک نمایند.
 • سهم هزینۀ این پیشکش برای تماس افغان بیسیم از افغان بیسیم، پیام ها از افغان بیسیم به افغان بیسیم و دسترسی به شبکه های 2 جی، 3جی و 4جی فیسبوک میباشد.
 • مشتری میتواند برای چندین بار در این پیشکش اشتراک نماید ولو که برای یکبار بخواهد این پیشکش را غیر فعال بسازد.

برای معلومات بیشتر به شمارۀ 152 به تماس شوید و یا از فیسبوک ما @MyAWCC  دیدن نمایید.

بسته های جدید تماس به پاکستان !

بسته های جدید تماس روزانه، هفته وار و ماهانه با بهترین ارزش بسته بندی شده اند و به شما اجازه میدهند تا با عزیزان خویش در پاکستان با شفاف ترین صدای HD و بهترین نرخ مکلمه تماس برقرار نمایید.

بسته مورد نظر خود را فعال نموده و از آن مستفید شوید:

نام بسته دقایق تماس (دقیقه) قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چک نمودن بلانس
روزانه 20 70 1 *888*20*1# *888*20*4#
هفته وار 45 150 7 *888*40*1# *888*40*4#
ماهانه 70 250 30 *888*70*1# *888*70*4#

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube