Afghan Wireless Logo
شخصی

خدمات صوتی

پیشکش نرخ کاهش یافتۀ تماس های داخلی!

حالا با نرخ کاهش یافتۀ تماس های داخلی افغان بیسیم هر قدر که می خواهید صحبت کنید!

به هر شماره در افغانستان با بهترین نرخ ها تماس بگیرید د و از کیفیت صدای HD لذت ببرید.

فقط 49 افغانی در ماه بپردازید و به شماره های افغان بیسیم  در بدل  0.99 افغانی فی دقیقه و به سایر شبکه های داخلی  در بدل 1.49 افغانی فی دقیقه تماس بگیرید.

برای اشتراک *555*49*1# را دایل نمایید
  جزئیات پیشکش:

فعال سازی مدت اعتبار فیس ماهانه تماس به سایر شبکه ها تماس به شماره های افغان بیسیم نام پیشکش
*555*49*1# 30 روز 49 افغانی 1.49 افغانی 0.99 افغانی نرخ کاهش یافتۀ تماس های داخلی

از نرخ های حیرت انگیز مکالمه و بسته های دقایق روزانه جهت تماس با دیگر مشتریان افغان بیسیم، لذت ببرید. ما برای شما بسته ها را به سبک زندگی شما فراهم میسازیم و گزینه های مختلفی را جهت سهولت شما پیشکش مینماییم.

جزئیات محصول

تمدید مجدد طریقۀ چک کردن حساب غیر فعال سازی فعال سازی دقایق تماس قیمت بسته
نخیر *233*10*4# *233*10*2# *233*10*1# 60 دقیقه 10 افغانی ساعتوار
بلی *233*3*4# *233*3*2# *233*3*1# 15 دقیقه 10 افغانی روزانه
بلی *233*15*4# *233*15*2# *233*15*1# 50 دقیقه 15 افغانی
بلی *233*1*4# *233*1*2# *233*1*1# 100 دقیقه 25 افغانی
نخیر *555*7*4# *555*7*2# *555*7*1# 200 دقیقه 46 افغانی هفته وار
نخیر *233*8*4# *233*8*2# *233*8*1# 550 دقیقه 90 افغانی
نخیر *233*7*4# *233*7*2# *233*7*1# 650 دقیقه 135 افغانی
نخیر *233*9*4# *233*9*2# *233*9*1# 1000 دقیقه 180 افغانی ماهانه
نخیر *233*12*4# *233*12*2# *233*12*1# 1200 دقیقه 200 افغانی
نخیر *233*4*4# *233*4*2# *233*4*1# 2000 دقیقه 300 افغانی
نخیر *233*2*4# *233*2*2# *233*2*1# 6600 دقیقه 499 افغانی

شرایط:

 • تمام مشترکین پیش پرداخت افغان بیسیم میتوانند در این پلان از طریق کود و پیام اشتراک نمایند.
 • مشترکین جهت خریداری بسته های مذکور باید از حساب پولی کافی برخوردار باشند.
 • دقایق افغان بیسم از افغان بیسیم به تمام شماره های افغان بیسیم در مدت تعیین شده مورد استفاده قرار میگیرد.
 • (قابلیت اجرا در بسته دقایق روزانه) در صورتیکه سیم کارت یک مشتری برای چندین روز بدون حساب باقی بماند، مشتری مذکور تنها برای دقایق فعال شدۀ یک روز پرداخت خواهد کرد نه برای روز های گذشته.

برای معلومات بیشتر به شماره 152 زنگ بزنید/پیام ارسال نمایید یا به شماره 0700830830 به تماس شوید و یا یکی از نمایندگی های رسمی افغان بیسیم دیدن نمایید.


برنامه بی مثال براساس زمان دقایق تماس رایگان برای هردو (افغان بیسیم به افغان بیسیم) و تماس ها (افغان بیسیم به دیگر شبکه ها) جاییکه مشتریان برنامه ماهانه خود را فعال ساخته و از بهترین نرخ های تماس از افغان بیسیم به افغان و افغان بیسیم به دیگر شبکه ها لذت ببرند.

بهترین نرخ های تماس هر زمان به هر شماره

 

مدت اعتبار

 

کود چک کردن حساب کود فعال سازی دقایق تماس فیس فعال سازی نام محصول
30 روز *255*2*4# *255*2*1# 83 دقیقه 150 افغانی بی مثال 2
30 روز *255*3*4# *255*3*1# 250 دقیقه 450 افغانی بی مثال 3
30 روز *255*4*4# *255*4*1# 650 دقیقه 900 افغانی بی مثال 4

جزئیات محصول

 • دقایق تماس تنها برای تماس های افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها استفاده میشود.
 • دقایق تماس برای تماس های بین المللی مورد اعتبار نیستند.
 • بهره گیری از دقایق تماس در هنگام رومینگ بین المللی قابل اجراء نیست.
 • دقایق تماس داخلی از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها پس از پایان مدت اعتبار، باطل خواهد شد.
 • پس از تمام شدن و یا باطل شدن دقایق تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها، تماس مشتری از نرخ های اصلی هزینه خواهد شد.
 • یک مشتری بسته 1 دقایق را امروز ساعت 10:00 صبح به تاریخ 1/09/2014 فعال میسازد، مدت اعتبار محصول به ساعت 11:59:59 تاریخ 30/09/2014 تنظیم خواهد شد.

برای معلومات بیشتر به شماره 152 زنگ بزنید/پیام ارسال نمایید یا به شماره 0700830830 به تماس شوید و یا یکی از نمایندگی های

رسمی افغان بیسیم دیدن نمایید.

حالا تمام استفاده کنندگان برنامه 2.99 میتوانند از پیشکش تماس های نامحدود شبانۀ افغان بیسیم لذت ببرند.
پیشکش ها بطور بسته های روزانه و بوده و جزئیات آن قرار ذیل است:

جزئیات پیشکش:

غیر فعال سازی فعال سازی ساعت های قابل اجراء دقیقه های مکمل قیمت پیشکش تماس شبانه
*212*1*2# *212*1*1# از 10:00 شب الی 6:00 صبح 600 دقیقه 10 افغانی روزانه

افغان بیسیم بهترین نرخ های مناسب همرا با آسودگی هرچه بیشتر تماس و پیام به دیگر شبکه ها را برای مشتریان گرامی ارایه میکند. پیشکش جدید برای تمام شبکه های داخلی افغان بیسیم یک چانس خوب را جهت تماس به هر شبکه داخلی با نازلترین قیمت ها در هر زمان به شما ارایه میکند.

خلاصه پیشکش:

چیک کردن بیلانس فعال سازی به سایر شبکه ها از افغان بیسیم

به افغان بیسیم

مجموع دقایق قیمت بسته
دقایق شبکه های دیگر دقایق افغانی بیسیم
*255*8*5# *255*8*4# *255*8*1# 40 دقیقه 60 دقیقه 100 دقیقه 80 افغانی هفته وار
*255*9*5# *255*9*4# *255*9*1# 100 دقیقه 200 دقیقه 300 دقیقه 200 افغانی ماهانه

شرایط:

 • این پیشکش برای برنامه های 2.99 و سیم کارت های تاپ قابل دسترس میباشد.
 • طریقه فعال سازی این پیشکش؛ برای استفاده از این تخیفیف مشتریان گرامی باید خود را از طریق شارت کود راجستر نمایند.
 • فیس روزانه هر روز قابل اجرا بوده تا زمانیکه پیشکش مذکور تمام شده و یا قطع گردد.
 • مشتریان که از بسته های تماس افغان بیسیم به افغان بیسیم و یا تماس افغان بیسیم به دیگر شبکه ها استفاده مینمایند، نمیتوانند تا در این پیشکش اشتراک نمایند.
 • مشتریان که از این پیشکش استفاده مینمایند، این فرصت را دارند تا در تمام پیشکش های تماس های بین المللی اشتراک نمایند.
 • پس از غیر فعال سازی این پیشکش، مشتری میتوانند تا از تمام پیشکش های صوتی دیگر استفاده نماید.
 • پیشکش مذکور باید دارای پالیسی تمدید اتومات باشد. تا زمانیکه از سیستم غیرفعال نسازید، برای هر روز 1.98 افغانی فیس روزانه وضع میگردد.

بسته های صوتی کهکشان کامبو!
تمام بسته های تماس ها، پیام ها و انترنت خویش را با پیشکش کهکشان کامبوی شرکت مخابراتی افغان بیسیم بدست آورید!
یک ابتکار جدید که تمام نیازمندیهای ارتباطی شما را مهیا نموده و همیشه توسط پیشکش کهکشان کامبو باهم در ارتباط باشید.

با عزیزان خویش تماس بگیرید و برای یک ماه بدون کدام مشکل پیام بفرستین و از بهترین انترنت 4 جی استفاده نمایید.

مشخصات پیشکش:

نام پیشکش قیمت (افغانی) مدت اعتبار تمدید دقایق تماس پیام ها  انترنت فعال سازی غیر فعال سازی چک (دقیقه) چک (پیام) چک (انترنت)
کهکشان کامبو 299 روز30 نخیر 1000 نخیر 1 جی بی *255*299*1# نخیر *255*299*4# نخیر *255*299*5#
220  روز30 بلی 1100 1100 500 ام بی *255*220*1# *255*220*2# *255*220*4# *255*220*5# *255*220*6#
399  روز30 بلی 1500 1500 2 جی بی *255*399*1# *255*399*2# *255*399*4# *255*399*5# *255*399*6#

شرایط:

 • تمام مشتریان پیش پرداخت افغان بیسیم میتوانند در این پیشکش اشتراک نمایند.
 • سهم هزینۀ این پیشکش برای تماس افغان بیسیم از افغان بیسیم، پیام ها از افغان بیسیم به افغان بیسیم و دسترسی به شبکه های 2 جی، 3جی و 4جی فیسبوک میباشد.
 • مشتری میتواند برای چندین بار در این پیشکش اشتراک نماید ولو که برای یکبار بخواهد این پیشکش را غیر فعال بسازد.

برای معلومات بیشتر به شمارۀ 152 به تماس شوید و یا از فیسبوک ما @MyAWCC  دیدن نمایید.

بسته های جدید تماس به پاکستان !

بسته های جدید تماس روزانه، هفته وار و ماهانه با بهترین ارزش بسته بندی شده اند و به شما اجازه میدهند تا با عزیزان خویش در پاکستان با شفاف ترین صدای HD و بهترین نرخ مکلمه تماس برقرار نمایید.

بسته مورد نظر خود را فعال نموده و از آن مستفید شوید:

قیمت مدت تماس مدت اعتبار طریقه فعال سازی طریقه چک نمودن بلانس
70 افغانی 20 دقیقه 1 روز *888*20*1# *888*20*4#
150 افغانی 45 دقیقه 7 روز *888*40*1# *888*40*4#
250 افغانی 70 دقیقه 30 روز *888*70*1# *888*70*4#

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube