Afghan Wireless Logo
شخصی

خدمات صوتی

از آزادی تماس ها با هر شماره در افغانستان لذت ببرید.

حالا می توانید با هر شماره در افغانستان با بهترین نرخ، شب و روز تماس بگیرید، با عزیزان تان بیشتر صحبت نمایید و از کیفیت صدای HD لذت ببرید.

شما می توانید بسته مورد نظر خود را از جدول ذیل انتخاب کنید.

چیک کردن بیلانس فعال سازی به سایر شبکه ها از افغان بیسیم

به افغان بیسیم

مجموع دقایق قیمت بسته
دقایق شبکه های دیگر دقایق افغانی بیسیم
*255*10*5# *255*10*4# *255*10*1# 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه 20 افغانی روزانه
*255*8*5# *255*8*4# *255*8*1# 40 دقیقه 60 دقیقه 100 دقیقه 80 افغانی هفته وار
*255*9*5# *255*9*4# *255*9*1# 100 دقیقه 200 دقیقه 300 دقیقه 200 افغانی ماهانه

پیشکش نرخ کاهش یافتۀ تماس های داخلی!

حالا با نرخ کاهش یافتۀ تماس های داخلی افغان بیسیم هر قدر که می خواهید صحبت کنید!

به هر شماره در افغانستان با بهترین نرخ ها تماس بگیرید د و از کیفیت صدای HD لذت ببرید.

فقط 49 افغانی در ماه بپردازید و به شماره های افغان بیسیم  در بدل  0.99 افغانی فی دقیقه و به سایر شبکه های داخلی  در بدل 1.49 افغانی فی دقیقه تماس بگیرید.

برای اشتراک *555*49*1# را دایل نمایید
  جزئیات پیشکش:

فعال سازی مدت اعتبار فیس ماهانه تماس به سایر شبکه ها تماس به شماره های افغان بیسیم نام پیشکش
*555*49*1# 30 روز 49 افغانی 1.49 افغانی 0.99 افغانی نرخ کاهش یافتۀ تماس های داخلی

از نرخ های حیرت انگیز مکالمه و بسته های دقایق روزانه جهت تماس با دیگر مشتریان افغان بیسیم، لذت ببرید. ما برای شما بسته ها را به سبک زندگی شما فراهم میسازیم و گزینه های مختلفی را جهت سهولت شما پیشکش مینماییم.

جزئیات محصول

30% دقایق اضافی در بسته های صوتی
تمدید مجدد طریقۀ چک کردن حساب غیر فعال سازی فعال سازی دقایق تماس قیمت بسته
بلی *233*3*4# *233*3*2# *233*3*1# 15 دقیقه 10 افغانی روزانه
بلی *233*15*4# *233*15*2# *233*15*1# 50 دقیقه 15 افغانی
بلی *233*1*4# *233*1*2# *233*1*1# 100 دقیقه 25 افغانی
نخیر *555*7*4# *555*7*2# *555*7*1# 200 دقیقه 46 افغانی هفته وار
نخیر *233*8*4# *233*8*2# *233*8*1# 500 دقیقه 80 افغانی
نخیر *233*7*4# *233*7*2# *233*7*1# 650 دقیقه 135 افغانی
نخیر *233*4*4# *233*4*2# *233*4*1# 2000 دقیقه 300 افغانی ماهانه
نخیر *233*2*4# *233*2*2# *233*2*1# 6600 دقیقه 499 افغانی
نخیر *233*9*4# *233*9*2# *233*9*1# 1000 دقیقه 180 افغانی

شرایط:

 • تمام مشترکین پیش پرداخت افغان بیسیم میتوانند در این پلان از طریق کود و پیام اشتراک نمایند.
 • مشترکین جهت خریداری بسته های مذکور باید از حساب پولی کافی برخوردار باشند.
 • دقایق افغان بیسم از افغان بیسیم به تمام شماره های افغان بیسیم در مدت تعیین شده مورد استفاده قرار میگیرد.
 • (قابلیت اجرا در بسته دقایق روزانه) در صورتیکه سیم کارت یک مشتری برای چندین روز بدون حساب باقی بماند، مشتری مذکور تنها برای دقایق فعال شدۀ یک روز پرداخت خواهد کرد نه برای روز های گذشته.

برای معلومات بیشتر به شماره 152 زنگ بزنید/پیام ارسال نمایید یا به شماره 0700830830 به تماس شوید و یا یکی از نمایندگی های رسمی افغان بیسیم دیدن نمایید.


برنامه بی مثال براساس زمان دقایق تماس رایگان برای هردو (افغان بیسیم به افغان بیسیم) و تماس ها (افغان بیسیم به دیگر شبکه ها) جاییکه مشتریان برنامه ماهانه خود را فعال ساخته و از بهترین نرخ های تماس از افغان بیسیم به افغان و افغان بیسیم به دیگر شبکه ها لذت ببرند.

بهترین نرخ های تماس هر زمان به هر شماره

 

مدت اعتبار

 

کود چک کردن حساب کود فعال سازی دقایق تماس فیس فعال سازی نام محصول
1 روز *255*1*4# *255*1*1# 20 دقیقه 50 افغانی بی مثال 1
30 روز *255*2*4# *255*2*1# 70 دقیقه 150 افغانی بی مثال 2
30 روز *255*3*4# *255*3*1# 250 دقیقه 450 افغانی بی مثال 3
30 روز *255*4*4# *255*4*1# 650 دقیقه 900 افغانی بی مثال 4

جزئیات محصول

 • دقایق تماس تنها برای تماس های افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها استفاده میشود.
 • دقایق تماس برای تماس های بین المللی مورد اعتبار نیستند.
 • بهره گیری از دقایق تماس در هنگام رومینگ بین المللی قابل اجراء نیست.
 • دقایق تماس داخلی از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها پس از پایان مدت اعتبار، باطل خواهد شد.
 • پس از تمام شدن و یا باطل شدن دقایق تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم و از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها، تماس مشتری از نرخ های اصلی هزینه خواهد شد.
 • یک مشتری بسته 1 دقایق را امروز ساعت 10:00 صبح به تاریخ 1/09/2014 فعال میسازد، مدت اعتبار محصول به ساعت 11:59:59 تاریخ 30/09/2014 تنظیم خواهد شد.

برای معلومات بیشتر به شماره 152 زنگ بزنید/پیام ارسال نمایید یا به شماره 0700830830 به تماس شوید و یا یکی از نمایندگی های

رسمی افغان بیسیم دیدن نمایید.

حالا تمام استفاده کنندگان برنامه 2.99 میتوانند از پیشکش تماس های نامحدود شبانۀ افغان بیسیم لذت ببرند.
پیشکش ها بطور بسته های روزانه و بوده و جزئیات آن قرار ذیل است:

جزئیات پیشکش:

غیر فعال سازی فعال سازی ساعت های قابل اجراء دقیقه های مکمل قیمت پیشکش تماس شبانه
*212*1*2# *212*1*1# از 10:00 شب الی 6:00 صبح 600 دقیقه 10 افغانی روزانه

افغان بیسیم بهترین نرخ های مناسب همرا با آسودگی هرچه بیشتر تماس و پیام به دیگر شبکه ها را برای مشتریان گرامی ارایه میکند. پیشکش جدید برای تمام شبکه های داخلی افغان بیسیم یک چانس خوب را جهت تماس به هر شبکه داخلی با نازلترین قیمت ها در هر زمان به شما ارایه میکند.

خلاصه پیشکش:

غیر فعال سازی فعال سازی فیس نرخ مکمل دقیقه صورت حساب نرخ/30 ثانیه نوعیت محصول
*255*5*2# را دایل نمایید و یا در صفحه پیام 5D نوشته و به 151 ارسال نمایید *255*5*1# را دایل نمایید و یا در صفحه پیام 5 نوشته و به 151 ارسال نمایید 1.98 افغانی/روزانه 1.50 افغانی 30 ثانیه 0.75 افغانی تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم
1.98 افغانی 30 ثانیه 0.99 افغانی تماس از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها

شرایط:

 • این پیشکش برای برنامه های 2.99 و سیم کارت های تاپ قابل دسترس میباشد.
 • طریقه فعال سازی این پیشکش؛ برای استفاده از این تخیفیف مشتریان گرامی باید خود را از طریق شارت کود راجستر نمایند.
 • فیس روزانه هر روز قابل اجرا بوده تا زمانیکه پیشکش مذکور تمام شده و یا قطع گردد.
 • مشتریان که از بسته های تماس افغان بیسیم به افغان بیسیم و یا تماس افغان بیسیم به دیگر شبکه ها استفاده مینمایند، نمیتوانند تا در این پیشکش اشتراک نمایند.
 • مشتریان که از این پیشکش استفاده مینمایند، این فرصت را دارند تا در تمام پیشکش های تماس های بین المللی اشتراک نمایند.
 • پس از غیر فعال سازی این پیشکش، مشتری میتوانند تا از تمام پیشکش های صوتی دیگر استفاده نماید.
 • پیشکش مذکور باید دارای پالیسی تمدید اتومات باشد. تا زمانیکه از سیستم غیرفعال نسازید، برای هر روز 1.98 افغانی فیس روزانه وضع میگردد.

حالا شما میتوانید تا با هر شمارۀ داخلی فقد در برابر 1.50 افغانی فی دقیقه به تماس شوید. هر روز در بدل 30 افغانی ، 20 دقیقه را بدست آورید و با نازلترین نرخ به تمام شبکه های داخلی به تماس شوید.

طریقه فعال سازی:

مشاهده صور حساب فعال سازی
*255*6*4# *255*6*1#

شرایط:

 • این پیشکش تنها برای بسته های بانو و جوانان قابل اجراء میباشد.
 • پیشکش داخلی روزانه فی 60 ثانیه هزینه خواهد شد.
 • تمام مشتریان بسته های بانو و جوانان میتوانند از طریق کود در این پیشکش اشتراک نمایند.
 • اشتراک کنندگان جهت اشتراک در این پیشک به داشتن کریدت کافی نیاز دارند.

 

 

بسته های پیام:

خدمات پیش پرداخت ما به شما اجازه فرستادن پیام ها به دیگر مشتریان افغان بیسیم را میدهد.

تعرفه:

کود غیر فعال سازی چک کردن صورت حساب کود فعال سازی مدت روزها مقدار پیام قیمت به افغانی بسته
*369*2# *369*4# *369*1# 30 روز 20000 50 ماهانه
*368*2# *368*4# *368*1# 7 روز 2000 20 هفته وار
*367*2# *367*4# *367*1# 1 روز 500 10 روزانه

بسته های صوتی کهکشان کامبو!
تمام بسته های تماس ها، پیام ها و انترنت خویش را با پیشکش کهکشان کامبوی شرکت مخابراتی افغان بیسیم بدست آورید!
یک ابتکار جدید که تمام نیازمندیهای ارتباطی شما را مهیا نموده و همیشه توسط پیشکش کهکشان کامبو باهم در ارتباط باشید.

با عزیزان خویش تماس بگیرید و برای یک ماه بدون کدام مشکل پیام بفرستین و از بهترین انترنت 4 جی استفاده نمایید.

مشخصات پیشکش:

نام پیشکش قیمت (افغانی) مدت اعتبار تمدید دقایق تماس پیام ها  انترنت فعال سازی غیر فعال سازی چک (دقیقه) چک (پیام) چک (انترنت)
کهکشان کامبو 220  روز30 بلی 1100 1100 500 ام بی *255*220*1# *255*220*2# *255*220*4# *255*220*5# *255*220*6#
399  روز30 بلی 1500 1500 2 جی بی *255*399*1# *255*399*2# *255*399*4# *255*399*5# *255*399*6#
15  ساعت 24 بلی 20 20 20 ام بی *255*15*1# *255*15*2# *255*15*4# *255*15*5# *255*15*6#
30  ساعت 24 بلی 60 60 60 ام بی *255*30*1# *255*30*2# *255*30*4# *255*30*5# *255*30*6#

شرایط:

 • تمام مشتریان پیش پرداخت افغان بیسیم میتوانند در این پیشکش اشتراک نمایند.
 • سهم هزینۀ این پیشکش برای تماس افغان بیسیم از افغان بیسیم، پیام ها از افغان بیسیم به افغان بیسیم و دسترسی به شبکه های 2 جی، 3جی و 4جی فیسبوک میباشد.
 • مشتری میتواند برای چندین بار در این پیشکش اشتراک نماید ولو که برای یکبار بخواهد این پیشکش را غیر فعال بسازد.

برای معلومات بیشتر به شمارۀ 152 به تماس شوید و یا از فیسبوک ما @MyAWCC  دیدن نمایید.

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube