Afghan Wireless Logo
Search

عقد قرارداد میان شرکت مخابراتی افغان بیسیم و وزارت معارف

شرکت مخابراتی افغان بیسیم به عنوان اولین شرکت مخابراتی در سطح کشور همواره در تلاش فراهم آوری پیشرفته ترین تکنالوژی های مخابراتی و ارتباطی بوده، تا ازین طریق توانسته باشد، برای مردم خویش سهولت های بیشتر را فراهم نماید.

موبایل منی پدیده ای است، که در اکثر کشورهای جهان رایج است و بیشترین مردم از آن مستفید هستند. شرکت مخابراتی افغان بیسیم نیز توانسته، جواز فعالیت انتقال پول از طریق موبایل را در جون سال 2014 میلادی، از طرف بانک مرکزی افغانستان حاصل نماید.

افغان بیسیم موبایل منی کمپنی (پولم)، از سال 2013 به این طرف در چوکات شرکت مخابراتی افغان بیسیم ایجاد گردید، که در راستای خدمات مالی فعالیت می نماید. این دفتر همواره بنا بر نیازهای مردم کشور، قراردادهای را همراه با سازمان های ملی و بین المللی به امضا می رساند.

MG_0073

این بار نیز افغان بیسیم موبایل منی کمپنی (پولم) جهت پرداخت معاشات معلمان و کارمندان، قراردادی را با وزارت معارف کشور به امضا رسانید. در محفلی که به همین منظور در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزار گردیده بود، محترم امین رامین؛ رییس شرکت مخابراتی افغان بیسیم، انجینیر ولی محمد سلطانی؛ رییس مرکز انکشافی افغانها در شرکت مخابراتی افغان بیسیم، شهزاد گل آریوبی؛ وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، سید احمد شاه سادات؛ معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ضیاء الدین ذهین؛ سرپرست دفتر آسان خدمت، خلیل پوپل؛ مشاور ارشد تخنیکی آسان خدمت، نمایندۀ وزارت معارف و ژورنالستان اشتراک ورزیده بودند.

در ابتدای برنامه شهزاد گل آریوبی؛ وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن ایراد سخن گفت:” شرکت مخابراتی افغان بیسیم امروز یک قدم بزرگ را برداشته، که همانا پرداخت معاش از طریق موبایل است”.

وی افزود: “امروز ما قراردادی را با شرکت مخابراتی افغان بیسیم به امضأ رسانیدیم، که از این پس به وسیلۀ آن 30000 معلم و کارمندان وزارت معارف در سه ولایت کشور؛ فراه، ننگرهار و پروان می توانند، معاشات خود را از طریق خدمات موبایل منی شرکت مخابراتی افغان بیسیم دریافت نمایند”.

آقای آریوبی افزود: “زمانیکه این قرارداد به امضأ رسید، شرکت مخابراتی افغان بیسیم تمام کارمندان و معلمین ولایات متذکره را ثبت سیستم بایومتریک خواهد نمود. از این پس مشکلات که در اثر موجودیت معلمین و کارمندان خیالی به وجود آمده بود، از بین می رود و معلمین در هر ماه از طریق خدمات موبایل منی شرکت مخابراتی افغان بیسیم، معاش خود را هر زمانیکه خواسته باشند، دریافت نموده می توانند، که طبق این قرارداد، شفافیت زیاد در کارها به وجود خواهد آمد. همچنان مشکلات به صورت کُلی حل خواهد گردید و پلان آیندۀ ما اینست، که تمام افغانستان را شامل این پروسه نماییم”.

افغان بیسیم موبایل منی کمپنی (پولم) نه تنها در کابل، بلکه در دیگر ولایات نیز استفاده کننده گان زیادی دارد، که بزرگترین استفاده کننده گان آن بعد از کابل، قندهار سپس هرات و جلال آباد می باشد، که از این خدمات شرکت مخابراتی افغان بیسیم بهره می برند.

قابل یاد آوری است، که افغان بیسیم موبایل منی کمپنی (پولم) ارگان ها را حمایت نموده و به آنها دسترسی می دهد، تا از دورترین نقاط کشور پول خود اخذ نمایند. موبایل منی افغان بیسیم، سیستم با امن جهت انتقال پول است، به همین دلیل سازمان ها ترجیع میدهند، که از این سیستم پیشرفته، مدرن و در عین حال با امن شرکت مخابراتی افغان بیسیم استفاده نمایند.

 

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube