Afghan Wireless Logo
همکاری

همکاری آنلاین

بخش خدمات مشتریان افغان بیسیم فقط از طریق پیام در افغانستان قابل دسترس میباشد که مشتریان محترم میتوانند هر زمان سوالات ویا درخواست های خویش را از طریق پیام به شمارۀ152 ارسال نمایند.نماینده بخش خدمات مشتریان قادر خواهد بود تا هر پیام را فورآ نظر به نیازمندیها و درخواست های مشتریان محترم پاسخ دهد.

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube