شخصي

تر 50%اضافي

په انټرنیټی کڅوړو کې تر  50%اضافي!

د افغان بېسیم هرې میاشتنۍ انټرنېټي کڅوړه کې ګډون وکړئ او تر 50% اضافي انعام څخه خوند واخلئ.

اوس د افغان بېسیم له انټرنېټ څخه ګټه پورته کړئ،“ ویډیو ګانې د لوړ کیفیت سره  و ګوري ، ډاونلوډ او اپلوډ کړئ .

له 4.75G+ چټک انټرنېټ ـ پراخ پوښښ له راڼه غږ کیفیت څخه ګټه پورته کړئ

BUNDLE NAME PRICE MAIN QUOTA UP TO 50% BONUS TOTAL QUOTA ACTIVATION CODE BALANCE CHECK
1GB 250 AFS 1 GB 0.5 GB 1.5 GB *477*4*1# *477*4*5#
3GB 400 AFS 3 GB 0.75 GB 3.75 GB *477*5*1# *477*5*5#
5GB 600 AFS 5 GB 1.5 GB 6.5 GB *477*6*1# *477*6*5#
6.25GB 800 AFS 6.25 GB 2.18 GB 8.4 GB *477*8*1# *477*8*5#
10GB 1100 AFS 10GB 4 GB 14 GB *477*10*1# *477*10*5#

اضافي انعام 7 ورځو لپاره د شپې له 11 بجو څخه د شپې تر 8 بجو پورې (21 ساعتونو) لپاره د کارولو وړ دی.

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube